Deutsch | Italiano | Français | English | Espanol
Header_800x107.png

Tillbaka

Electrolys

En permanent h?rborttagningsmetod. Str?mf?rande metalln?lar f?rs in i h?rs?ckarna och f?rst?r dem.

Processen ?r dyr, g?r ont och kan skapa hudproblem om elektolysen inte genomf?rs p? ett korrekt s?tt.

Användning

Kroppsdelar:
Kan anv?ndas p? alla kroppsdelar

F?rdelar:
Ett v?l bepr?vat s?tt att f? bort h?r f?r alltid.

Nackdelar:
Resultaten beror p? skickligheten hos elektrologen. Felaktig behandling kan leda till br?nningar eller missf?rgning av huden.
Dyrt
G?r ont
Tar tid
T?lamodskr?vande - det tar ungef?r ett ?r att uppn? det ?nskade resultatet.

De f?rsta elekrolysmetoderna utvecklades i mitten av 1800-talet och har utvecklats sedan dess.

F?r att uppn? best?ende resultat t?lamod kr?vs. F?r att ta bort h?r p? underarmen kr?vs till exempel veckovisa halvtimmesl?nga behandlingar under ett ?rs tid. Under de f?rsta tv? m?naderna kommer de ?tta behandlingarna att ta bort h?ren p? underarmarna, men efter detta h?rstr?n i andra tillv?xtcykler m?ste behandlas allt eftersom de dyker upp.

Elekrolys kostar ca 400 kronor per behandling, vilket inneb?r 20 000 kronor f?r ett ?rs behandling.

Electrolys

Tillbaka